UFC女子蝇量级冠军 |子弹姐 Valentina Shevchenko 瓦伦蒂娜

UFC女子蝇量级冠军 |子弹姐 Valentina Shevchenko 瓦伦蒂娜。舍普琴科的背景故事和成名之路 | 张伟丽宿敌?

擁有“子彈”綽號,出生于吉爾吉斯斯坦的瓦倫蒂娜.捨普琴科在2018年拿下蠅量級冠軍后,已連續3次衛冕冠軍腰帶。她凴著出色的距離掌控,優越的纏抱技術和多元化的進攻能力主宰了整個UFC蠅量級…

“杂霸让” 集合了资讯分享、休闲娱乐、网络商店、灵异玄学等专页,与大家分享我们的作https://youtu.be/I8N_wnIzRfE品与活动。

https://www.facebook.com/ZaBaRang

https://www.facebook.com/groups/zabarang/

http://www.youtube.com/c/Zabarang

杂霸店

https://www.facebook.com/zabashops

杂到爆

https://www.facebook.com/ZapDaoBao/

寻游记

https://www.facebook.com/TravelSeek

https://www.facebook.com/groups/travelseeker/

食环食

https://www.facebook.com/FoodHuntz

https://www.facebook.com/groups/foodhunt/

金牌厨艺

https://www.facebook.com/pages/Amazing-Chef-Culinary-Art/292186744290796

游戏王

https://www.facebook.com/gamerkingz

https://www.facebook.com/groups/gamerkingz/

钓鱼狼

https://www.facebook.com/FishingLang

https://www.facebook.com/groups/FishingLang/

幕后故事

https://www.facebook.com/8ehind7he6cenes

黑白界

https://www.facebook.com/blackwhiteuniverser/

交通汇

https://www.facebook.com/groups/trafficalert/

穿云箭

https://www.facebook.com/groups/distresssignal/

房地集

https://www.facebook.com/estatefocusgroup

爱心工兵团

https://www.facebook.com/groups/ZabarangCharity/

杂霸市

https://www.facebook.com/Zabamart/

https://www.facebook.com/groups/zabamart/

Aien Vlog – Aien Wong@杂霸让日志

https://www.facebook.com/aienwongvlogging/

https://www.youtube.com/user/514ROOM/

I Love Ipoh 我爱怡保

https://www.facebook.com/iloveipohmalaysia/

Zabarang Game Zone 杂霸让游戏频道

https://www.facebook.com/zabaranggamer/

World News Alert世界新闻快讯

https://www.facebook.com/908worldnewsalert/

I Love Group

https://www.facebook.com/ilovegroup/

知音人

https://www.facebook.com/groups/MusicianSpace/

女神榜

https://www.facebook.com/goddesslist/

Scene+Learn

https://www.facebook.com/SceneLearn-403826843538267/

Leave a Reply